Senter for IKT i utdanningen

Logo

Issuer Web Site
https://iktsenteret.no/
Description
Senter for IKT i utdanninga blei oppretta 1. januar 2010 og er underlagd Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringa med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for barn i barnehagane, elevar i grunnopplæringa og studentar i lærar- og barnehagelærarutdanninga.
badge image for Undervisningskunnskap badge
Undervisningskunnskap
Undervisningskunnskap
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 1 badge
Assignment Badge 1
Assignment 1 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 1 badge
Assignment Badge 1
Assignment 1 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 1 badge
Assignment Badge 1
Assignment 1 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
badge image for Assignment Badge 2 badge
Assignment Badge 2
Assignment 2 Badge
Duplicate
Credmos Issuer UUID
33d84e67-1c2d-4034-ac34-4cb08d6149be
Created
March 07, 2018 03:24 AM
Hosted URL
https://badgesafe.net/prod/badge/376/Fragre_sbe_VXG_v_hgqnaavatra-issuer.json