Programmaraad StartUP Excellent Ondernemen

Ub3d5op3l0xxxokqh82k

Issuer Web Site
https://www.regiocollege.nl
Description
Regio College Zaanstreek-Waterland is een onderwijsinstelling voor mbo & vavo. Samen met de Academie voor de Ondernemer biedt Regio College een extra opleiding voor een selecte groep studenten, gericht op het ontwikkelen van ondernemerschap.
badge image for OB-SUP-EO-1617-DEMO badge
OB-SUP-EO-1617-DEMO
Deze Badge is uitgereikt door Regio College Zaanstreek-Waterland. De eigenaar van de Badge heeft het programma 'StartUP! Excellent Ondernemen' in 2016-2017 met goed gevolg afgerond. Meer informatie over het programma via de koppeling bij 'criteria'.
Credmos Issuer UUID
4e309dcb-26fc-413d-8ffd-47e45410442e
Created
March 07, 2018 03:28 AM
Hosted URL
https://myshowcase.blob.core.windows.net/dev-mybadges/issuer-0a2942df-21c0-485a-befc-06d23061aee8.json