Grattis du har klarat det!

P2PU Org.

Grattis du har klarat det! badge image

Badge Class URL
https://badges.p2pu.org/openbadges/badge/872
Credmos Badge UUID
b2502a27-30e7-4e64-b9ea-1f2bb3bdf2fc
Criteria
http://badges.p2pu.org/en-us/badge/view/872/
Issuer Name
P2PU Org.
Issuer Web Site URL
https://www.p2pu.org
Basic Score
3.0
Descriptive Score
0.575
Extensions Score
0.0
Tags Score
0.0
Alignments Score
0.0
Standards Score
0.0
Social Score
0.0
Issuer Quality Score
26.425
Quality
2.0

Subtotal
32.0
Penalty
0.0

Total Score
32.0

Description

Denna badge erhåller du för att ha genomfört utbildningen "Lägga in innehåll i Lärplattformen" med lyckat resultat.


Next Step: See Criteria!